ΤΑΙΠΕΔ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan) – Οκτώβιος 2021

Με την από 11/11/2021 απόφαση του, το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε το εγκεκριμένο από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan /ADP).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ