ΤΑΙΠΕΔ: Προεπιλογή επενδυτών για τους διαγωνισμούς αξιοποίησης των λιμένων Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, της ΥΑΦΑ Ν. Καβάλας και των μεταλλευτικών περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση προεπέλεξε τα επενδυτικά σχήματα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) των εξής διαγωνισμών:

  1. Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης
  2. Λιμένας Φίλιππος Β΄ του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας
  3. ΥΑΦΑ Ν. Καβάλας
  4. Μίσθωση μεταλλευτικού εργοστασίου, μεταλλείων και μεταλλευτικών δικαιωμάτων
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.