Το ΤΑΙΠΕΔ στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής του στον επιταχυντή «Mena Maritime Accelerator» με στόχο την προώθηση της πράσινης καινοτομίας και τεχνολογίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία

To ΤΑΙΠΕΔ, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών στη δυνατότητα να δημιουργούν αξία μακροπρόθεσμα τόσο για τις ίδιες τις εταιρείες όσο και για την τοπική κοινωνία των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται, συμμετέχει στον επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων MENA Maritime Accelerator, ο οποίος μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών του, θα προσφέρει στις συμμετέχουσες νεοφυείς επιχειρήσεις χρηματοδότηση, εκπαίδευση και καθοδήγηση με απώτερο στόχο την υποστήριξη και ανάπτυξη καινοτόμων εμπορικών λύσεων στη ναυτιλιακή βιομηχανία στους πυλώνες της βιωσιμότητας, υποστηρίζοντας τη μετάβασή της στην Κλιματική Ουδετερότητα και Ανθεκτικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, νεοφυείς επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο, μέχρι 31/03/2023.

http://maritime-accelerator.org/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS