Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Προκηρύσσει την Έναρξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας για τα Ελληνικά Λαχεία

Αθήνα, 1η Νοεμβρίου 2011 – Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής  Περιουσίας του Δημοσίου, η νεοϊδρυθείσα οντότητα με ευθύνη την διαχείριση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων της Ελλάδας, προκηρύσσει διαγωνισμό για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία και διαχείριση των Ελληνικών Λαχείων για 12 έτη.

Η άδεια θα καλύπτει το αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης και λειτουργίας των Ελληνικών Λαχείων, που περιλαμβάνουν το Κρατικό Λαχείο, το Λαϊκό Λαχείο, το Ευρωπαϊκό Λαχείο ή αλλιώς Έκτακτο ή Ειδικό Λαχείο, το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο ή Ξυστό, το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο και τη διαχείριση του Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης ή αλλιώς Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου.

Η ανταγωνιστική δημοπρασία στοχεύει σε έμπειρους διαχειριστές παιγνίων, που μπορούν να συμμετάσχουν είτε μεμονωμένα ή μέσω κοινοπραξίας. Στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, οι πιθανοί πλειοδότες καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά έγγραφα και να επιδείξουν ότι πληρούν τα νομικά, οικονομικά και τεχνικά κριτήρια προκειμένου να προκριθούν στο δεύτερο στάδιο. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος απαιτείται να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 17.00 ώρα Ελλάδος στις 29 Νοεμβρίου 2011. Οι προκρινόμενοι πλειοδότες θα κληθούν να συμμετάσχουν στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού, στο τέλος του οποίου θα τους ζητηθεί να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στο «Πρόσκληση υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», που θα είναι διαθέσιμη από την 1η Νοεμβρίου στις ακόλουθες ιστοσελίδες: www.hraf.gr και www.minfin.gr.

Σχολιάζοντας την σημερινή ανακοίνωση ο Κώστας Μητρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, είπε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα Ελληνικά Κρατικά Λαχεία, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της χώρας.. Ο κλάδος των Λαχείων έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα και πιστεύουμε ότι οι έμπειροι διαχειριστές τυχερών παιγνίων θα θεωρήσουν ελκυστική τη συγκεκριμένη επενδυτική ευκαιρία».

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του Ταμείου για τη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία είναι οι εταιρείες Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ.