Τροποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την Πρόσληψη Συβούλου Αξιοποίησης Ακινήτων στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS