Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του μεταλλείου Λάρυμνας και του μεταλλείου στο Λούτσι που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS