Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για ανεξάρτητο σύμβουλο επί της διαδικασίας και της τιμολόγησης χρηματιστηριακής συναλλαγής

Παρακαλούμε δείτε την Τροποποίηση της Πρόσκλησης στο συνημμένο αρχείο (μόνο στα αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS