Τροποποίηση πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την πώληση ακινήτου, κείμενου στον πρώην εργοταξιακό χώρο του έργου ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS