Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απόκτηση δικαιώματος πλήρους κυριότητας επί (α) ακινήτου στην περιοχή της Ασπροβάλτας, Θεσσαλονίκης και / ή (β) επί ακινήτου στην περιοχή της Νέας Ηρακλείτσας, Καβάλας

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το αρχείο που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS