Τροποποίηση του Ενδεικτικού Χρονοδιαγράμματος της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για (α) ακίνητο στην περιοχή Ασπροβάλτας, Θεσσαλονίκη και/ή (β) για ακίνητο στην περιοχή Νέας Ηρακλείτσας, Καβάλα (2014.01.16)

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το αρχείο που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS