Βράβευση ΤΑΙΠΕΔ από τον οργανισμό Capital Finance International για την Καλύτερη Στρατηγική Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων στην Ευρώπη το 2022 – Best Asset Development Strategy Europe 2022

Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει την τιμητική διάκριση που έλαβε από τον οργανισμό Capital Finance International (CFI.co) με το βραβείο «Καλύτερη Στρατηγική Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων – Ευρώπη 2022» – “Best Asset Development Strategy Europe 2022”. Το Ταμείο βραβεύτηκε από το CFI.co για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη της οικονομίας, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προσήλωσή του σε πολιτικές βιωσιμότητας και αειφορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.