Υποδομές υγείας-Εθνικό Σύστημα Υγείας, Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Υποδομών Νοσοκομείων

Σε Εξέλιξη

Μονάδα Ωρίμασης Έργων

Το έργο «Υποδομές υγείας-Εθνικό Σύστημα Υγείας, Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Υποδομών Νοσοκομείων» αφορά στην επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών 80 νοσοκομείων, στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, καθώς και στην προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Μέσω του έργου αυτού, θα αναδιοργανωθεί, εκσυγχρονισθεί και τελικά ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Δευτεροβάθμιας Υγείας, με αποτέλεσμα την βελτίωση της ανθεκτικότητάς του, και την αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

  • Κατασκευή νέων βοηθητικών κτιρίων
  • Αποκατάσταση υγρο/θερμομόνωσης
  • Αντικατάσταση υδραυλικών συστημάτων
  • Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού
  • Αντικατάσταση συστημάτων ιατρικού αερίου
  • Αντικατάσταση ειδών υγιεινής
  • Γενική ανακαίνιση, δίκτυα πυρασφάλειας, HVAC
  • Εξωραϊσμό περιβάλλοντος χώρου
  • Βελτίωση κυκλοφοριακού δικτύου
  • Ανακαίνιση εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς

H Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει την ωρίμανση του έργου, την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του, έως την ολοκλήρωσή του.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

 

 

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Διευκρίνηση που αφορά στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση μελετών για τις αναγκαίες εργασίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την κατασκευή / επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων – Β.4: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)

Παροχή απαντήσεων επί διευκρινήσεων που αφορούν στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση μελετών για τις αναγκαίες εργασίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την κατασκευή / επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και Τηλεφωνικού Κέντρου (Γραμμή Ενημέρωσης Επενδυτή)», για το ΟΠΣ-Στρατηγικές Επενδύσεις, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Οίκοθεν διευκρίνιση στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, η οποία δημοσιεύθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις 20 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο ανάθεση εκπόνησης μελετών που αφορούν έργα προτεραιότητας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Απαντήσεις επί ερωτημάτων παροχής διευκρινίσεων στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, η οποία δημοσιεύθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις 20 Ιανουαρίου 2022

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση