Υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών για την απόκτηση ποσοστού 33%

Υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών για την απόκτηση ποσοστού 33% της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.)»

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο Δελτίο Τύπου που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.