Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πέντε επενδυτικά σχήματα για την υποπαραχώρηση τμήματος του λιμένα Φίλιππος Β΄

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ) ανακοινώνει ότι πέντε ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β΄ του «Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» (ΟΛΚ Α.Ε.).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.