Υποβολή προσφορών για την υποστήριξη της λειτουργίας της οικονομικής διαχείρισης του Ταμείου – Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ