Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υποστήριξη της λειτουργίας της Οικονομικής Διαχείρισης της “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.”

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ